ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΜΕTAL MACHINERY EXPO 2018