Με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των υφιστάμενων και νέων πελατών της και την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής, η CNC Solutions προέβη στην αγορά και εγκατάσταση ακόμα μίας εργαλειομηχανής CNC υψηλής τεχνολογίας, του Κέντρου Τόρνευσης 3 αξόνων OKUMA L200E-M.

Το Κέντρο Τόρνευσης OKUMA L200E-M διαθέτει τροφοδότη με αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη επεξεργασία μπαρών, ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία χειριστή, συμβάλλοντας έτσι στην αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος είναι εφοδιασμένο με το έξυπνο σύστημα ρύθμισης των στροφών Machining Navi L-g το οποίο επιτρέπει με τη διατήρηση των ίδιων στροφών στην άτρακτο την εξάλειψη των ταλαντώσεων, επιτυγχάνοντας πολύ καλύτερες επιφάνειες με την εξομάλυνση του εύρους των παραγόμενων συχνοτήτων της κοπής που παράγονται και μεταδίδονται από τον ενσωματωμένο αισθητήρα.