Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες κατεργασιών CNC σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξάνονται συνεχώς, η CNC Solutions – προσπερνώντας την συνεχιζόμενη κρίση – παρακολουθεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγορών με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι νέες επενδύσεις της εταιρίας αναφέρονται στην αγορά και εγκατάσταση δύο νέων σύγχρονων εργαλειομηχανών της HAAS, οι οποίες παρέχουν νέες δυνατότητες κατεργασιών.

-Κέντρο Τόρνευσης ST-30
-Κέντρο Κατεργασίας VF-3 SS

Το Κέντρο Τόρνευσης ST-30 της HAAS παρέχει την δυνατότητα κοπής μεγαλύτερων διαμέτρων, που πλέον φτάνουν έως 318mm.
Το Κέντρο Κατεργασίας VF-3 SS της Haas παρέχει την δυνατότητα κατεργασίας μεγαλύτερων κομματιών, το μήκος των οποίων μπορεί πλέον να φτάσει τα 1016mm. Παράλληλα, συμβάλλει στην βελτίωση της αποδοτικότητας παραγωγής, λόγω της υψηλής ταχύτητάς του και του αυτόματου συστήματος μηδενισμού κομματιού και εργαλείων της Renishaw που διαθέτει, το οποίο μειώνει κατά πολύ τους απαιτούμενους χρόνους σεταρίσματος της μηχανής και των εργαλείων.

Με τις παραπάνω επενδύσεις, η CNC Solutions είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσει ανάγκες κατεργασίας μεγαλύτερων κομματιών, ενώ παράλληλα μειώνει τους χρόνους κατεργασίας και αυξάνει την δυναμικότητα παραγωγής.