Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων του κλάδου διεθνώς και των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών της σε Ελλάδα και εξωτερικό, η CNC Solutions ολοκλήρωσε πρόσφατα την αναβάθμιση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου με την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονης μετρητικής μηχανής CMM CNC της εταιρίας DEA HEXAGON METROLOGY υψηλής ακρίβειας 2.5μm καθώς και την αγορά λοιπού εξοπλισμού (σκληρόμετρο και τραχύμετρο) υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, παρέχοντας ακόμα πιο ολοκληρωμένες και εξελιγμένες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου προς τους πελάτες της.

Με τη νέα μετρητική μηχανή CMM CNC, ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται αυτοματοποιημένα μειώνοντας αισθητά τους απαιτούμενους χρόνους – ιδιαίτερα για τις μαζικές παραγωγές – συμβάλλοντας στους μικρούς χρόνους παράδοσης και βελτιώνοντας την ποιότητα και ακρίβεια των μετρήσεων στο επίπεδο των 2.5μm.

Με την χρήση του σκληρομέτρου – το οποίο μετρά σε rockwell και brinell – οι πελάτες της CNC Solutions διασφαλίζουν την γνησιότητα και ορθότητα του υλικού προς κατεργασία, ενώ παράλληλα, μπορούν να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητες κατεργασίας του υλικού – τωρινές και μελλοντικές – μέσω εξειδικευμένων μετρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο της ορθής διαδικασίας θερμικής κατεργασίας, τον έλεγχο ποιότητας επιφανειακών κατεργασιών, την συμπεριφορά και αντοχή του υλικού κατά την διάρκεια του χρόνου, την συμπεριφορά του υλικού σε συνθήκες φθοράς και καταπόνησης, τον έλεγχο μείωσης αντοχής μετά από θερμική κατεργασία και την αντοχή του υλικού σε εφελκυσμό.

Τέλος, με την χρήση του τραχυμέτρου της εταιρίας TESA, οι πελάτες της CNC Solutions διασφαλίζουν την ακριβή μέτρηση της τραχύτητας των επιφανειών και κατ’ επέκταση την πλήρη συμμόρφωση των παραδοτέων ως προς τις ποιοτικές απαιτήσεις της επιφάνειας των κατεργασμένων υλικών.