Εμπορικός Διευθυντής

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου

ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΜΕTAL MACHINERY EXPO 2018